Profil katedry

Katedra německého jazyka (KNJ) vznikla v roce 1990 rozdělením tehdejší katedry neslovanských jazyků na katedru anglického jazyka, katedru německého jazyka a katedru románských jazyků. V současné době nabízí širokou škálu jazykových kurzů všech úrovní, počínaje kurzy pro začátečníky až po úzce specializované odborné kurzy. Stěžejní činnost katedry spočívá ve výuce hospodářského jazyka. Na katedře německého jazyka se vyučuje také švédština.

Učitelé katedry jsou odborníky v oblasti německého hospodářského jazyka a autory řady skript, zejména pro výuku odborného jazyka, dále cvičebnic a celostátních učebnic obecné i odborné němčiny pro téměř všechny typy škol. Svou publikační i překladatelskou činností poskytují servis různým vzdělávacím institucím.

KNJ pravidelně poskytuje zázemí pro konání zkoušky prestižního mezinárodního programu CEMS. Zmínit je třeba také úzkou spolupráci s různými nadacemi a vzdělávacími institucemi, jako jsou DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) či Goethe-Institut. V rámci této kooperace zajišťuje katedra poradenskou činnost týkající se výběrových řízení pro stipendijní pobyty ve Spolkové republice Německo, s Goethe Institutem spolupracuje na profilaci jazykových zkoušek.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague