Písemná státní zkouška z předmětu „Komerční jazyky“ – červen 2014

Písemná státní zkouška z předmětu „Komerční jazyky“ (2NJ501) se koná

ve středu 3. června 2014, v čase 8:30 – 11:30 hodin v místnosti SB235.

Slovníky s sebou. NE v elektronické podobě.

Přihlášky na písemnou zkoušku přijímá paní Patricie Parschová, sekretářka KROJ, (NB 280a), po splnění všech povinností potvrzených studijní referentkou.

Na společnou ústní zkoušku s KAJ a KROJ se studenti přihlašují v ISISu.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague