Předměty vstupní úrovně A1-A2

2NJ101 Němčina pro ekonomy – základní úroveň 1 (A1)
2NJ102 Němčina pro ekonomy – základní úroveň 2 (A1/A2)
2NJ103 Němčina pro ekonomy – mírně pokročilá úroveň 1 (A2)
2NJ104 Němčina pro ekonomy – mírně pokročilá úroveň 2 (A2)
2NJ105 Němčina pro ekonomy – středně pokročilá úroveň 2 (A2/B1)
2NJ109 Německá četba, poslech, konverzace a psaní pro mírně pokročilé (A2/B1)
 2NJ 111 Němčina pro ruskojazyčné začátečníky – rusky A1
 2NJ 112 Němčina pro ruskojazyčné začátečníky – rusky A1

Kurzy jsou určeny pro studenty, jejichž vstupní  znalost německého jazyka odpovídá úrovni A1 – A2 „Společného evropského referenčího rámce“.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague