Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace Komerční jazyky

Související stránky

 1. Profil vedlejší specializace                                        

Vedlejší specializace Komerční jazyky je určena studentům,  kteří si chtějí aktivně prohloubit své znalosti dvou cizích jazyků a rozšířit profil své hlavní specializace o hlubší znalosti kulturních a hospodářských specifik vybraných regionů světové ekonomiky, ve kterých se tyto jazyky používají. Studium poskytuje pokročilé znalosti kulturních, historických, politických a hospodářských reálií nutných k podnikání na trhu USA, Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Španělska, Latinské Ameriky a Ruska, a to v závislosti na volbě a zájmu studenta. Studenti vedlejší specializace zároveň prohlubují své odborné jazykové znalosti a získávají i pokročilé dovednosti v psaní odborných textů ve dvou světových jazycích.

Absolventi rozumějí současnému vývoji a jsou schopni podrobně rozebrat situaci v daných zemích, jejich vzájemné vztahy a kulturní specifika. Studium této specializace je vhodné pro působení v oblasti zahraniční politiky a obchodu, diplomacie, resp. ekonomické diplomacie, tedy všude tam, kde hraje důležitou roli komunikace v cizích jazycích. Odborné jazykové výuce související s probíranými tématy je věnována velká pozornost. Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v diplomacii, ve firmách podnikajících na zahraničních trzích, ve firmách se zahraniční účastí i v mezinárodních organizacích.

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent zná:

* zásady odborné písemné a ústní komunikace, s důrazem na odborné, strategické a sociokulturní rysy odborné komunikace a interkulturní odlišnosti dané jazykové oblasti;

* odbornou terminologii svého oboru, včetně frazeologismů, a zásady odborného stylu cizího jazyka, včetně gramatických jevů typických pro odborný jazykový projev mluvený i psaný

* kulturní a civilizační specifika vybraných zemí, tradice jejich zahraniční a hospodářské politiky;

* současné trendy ve vývoji společnosti daných zemí (multikulturalismus, kulturní specifika, odlišnosti v obchodním jednání atd.).

 

Identifikace skupiny předmětů Předměty dané skupiny
Skupina předmětů sK – Komerční jazyk vedl.spec.
Povinnost skupiny: povinně volitelný
Minimum předmětů: 2
Minimum kreditů: neuvedeno
2AJ501 Komerční angličtina (zkouška ECTS)
2RO501 Komerční francouzština (zkouška ECTS)
2RO531 Komerční italština (zkouška ECTS)
2NJ501 Komerční němčina (zkouška ECTS)
2RO561 Komerční španělština (zkouška ECTS)
2RU501 Ruština – kurz komerčního jazyka (zkouška ECTS)
Skupina předmětů sP – Povinný předmět vedl.spec.
Povinnost skupiny: povinně volitelný
Minimum předmětů: 2
Minimum kreditů: neuvedeno
2AJ509 Academic Writing – odborný písemný projev (zkouška ECTS)
2RO315 Expression écrite – psaný projev pro pokročilé (zkouška ECTS)
2RO532 Písemný projev v italštině (zkouška ECTS)
2RU502 Písemný projev v ruštině (zkouška ECTS)
2RO567 Písemný projev ve španělštině (zkouška ECTS)
2NJ398 Překladatelsko-tlumočnický seminář (zkouška ECTS)
Skupina předmětů sSZ – Státní zkouška z vedlejší specializace
Povinnost skupiny: povinný
2KJ Státní zkouška z vedlejší specializace (zkouška ECTS)
Skupina předmětů sV – Volitelný předmět vedl. spec.
Povinnost skupiny: povinně volitelný
Minimum předmětů: neuvedeno
Minimum kreditů: 12
2AJ503 Americká civilizace (zkouška ECTS)
2AJ502 Britská civilizace (zkouška ECTS)
2RU401 Ekonomické a kulturní reálie Ruska (zkouška ECTS)
2RO461 Ekonomické a politické reálie Španělska (zkouška ECTS)
2RO565 Ekonomika zemí Latinské Ameriky – španělsky (zkouška ECTS)
2RO503 Hospodářská a politická situace ve Francii (zkouška ECTS)
2RO431 Hospodářské a politické reálie Itálie (zkouška ECTS)
2NJ419 Reálie německy mluvících zemí (zkouška ECTS)

 

 

Okruhy SZZ (pro 2NJ501)

Písemná část SZZ  KoJ z němčiny:

 

1. Překlad z němčiny do češtiny (rozsah asi 20 řádků)

2. Překlad z češtiny do němčiny (rozsah asi 20 řádků)

3. Esej v němčině (rozsah asi 750 slov)

 

Poznámka:

Čas na všechny písemné části: 3 hodiny

Studenti mohou při přípravě používat slovníky pouze v neelektronické podobě

Otázky k SZZ z komerční němčiny

 

1. Fusionen

2. Globalisierung

3. Umweltverschmutzung

4. E-Commerce und Internet

5. Wege aus der Wirtschaftskrise

6. Entwicklung der neuen Bundesländer

7. Deutsch-tschechische Wirtschaftsbeziehungen

8. Deutsch-tschechische interkulturelle Unterschiede

9. Österreichisch-tschechische Wirtschaftsbeziehungen

10. Der aktuelle Lebensstil der Tschechen

11. Steuern

12. Neue Arbeitsformen

13. Präsentation eines Unternehmens

14. Kosten

15. Bilanz und Erfolgsrechnung

16. Werbung

17.Hypermärkte

18. Neue Trends im Tourismus

19. Tourismus in Tschechien

20. Freizeitwirtschaft