Zkouška 2NJ 204

 

VZOROVÝ TEST PRO PÍSEMNOU ČÁST  ZKOUŠKY NAJDETE  ZDE V ORANŽOVÉM RÁMEČKU:

 

Zkouška 2NJ 204 má 3 části:

1. Písemná část I. : Esej

2. Písemná část II.: Elektronický test

3. Ústní část

I. Esej je na 10 bodů a píše se v posledním týdnu semestru. Její rozsah je 160-180 slov, přitom se započítávají i členy, předložky a spojky.

Esej Body
obsah a styl 4
slovní zásoba 3
gramatika 3

II. Písemná část: Elektronický test

 

Studenti, kteří nesplní písemnou část na 60%, jsou nuceni si předmět 2NJ204 znovu zapsat.

III. Ústní část zkoušky 2NJ 204:

Studenti mají právo na náhled elektronického testu. Náhled probíhá po dohodě s daným zkoušejícím, zpravidla v den ústní zkoušky. Studentům mohou být uznány některé chybné odpovědi, třeba z důvodu malého překlepu.

Předpokladem pro připuštění k ústní zkoušce je splnění písemného testu (esej + elektronický test) na min. 60% (tj. 36 bodů) ECTS-klasifikace (tzn. klasifikace zahrnující i známku 4+) se vztahuje až na posouzení celé (písemné i ústní) zkoušky.

Ústní část obnáší popis grafu a rozhovor na dané téma.

V případě, že student postoupí k ústní části, u které nezíská potřebný počet bodů a bude ohodnocen známkou 4+, bude opakovat pouze ústní část zkoušky.

Z ústní části může student dostat max. 40 bodů.

 

Celkové hodnocení pak vypadá takto:

(max.100 bodů):

90 – 100 bodů 1 (výborně)

75 – 89 bodů 2 (velmi dobře)

60 – 74 bodů 3 (dobře)

 

Témata pro esej a ústní část:

Manager (Anforderungen und Aufgaben)

Marketing und seine Instrumente

Messe

Außenhandelspolitik

Export und Risiken

EU

Globalisierung

Umwelt


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague