Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Magisterské studium

Související stránky

Test přijímacích zkoušek se skládá ze tří částí,  tzv. multiple choice (výběr jediné správné ze čtyř možností), doplňování gramatických jevů a neúplných slov.  Jedná se tedy o testování jazykových znalostí písemnou formou. Test obsahuje 40 položek – každá položka je ohodnocena 25 body.
Základní literaturou, ze které test vychází, je učebnice „Fachsprache Wirtschaft“ – Březina J. a kol. (Praha: Oeconomica, 2011). Přijímací zkouška z německého jazyka tedy předpokládá nejen znalost obecného jazyka na vysoké úrovni, ale především dobrou orientaci v rámci oborové terminologie a samozřejmě i znalost typických gramatických struktur, jako např. trpný rod, přívlastkové vazby, slovosled, vztažné věty, infinitiv s zu, příčestí minulé i přítomné či sein a haben + infinitiv s zu.

Tématicky a lexikálně vychází test z následujících ekonomických oblastí: Marktwirtschaft, Wirtschaftsbereiche, Unternehmen, Steuern, Banken, Konjunkturzyklus, Sozialpolitik, Rechtsformen der Unternehmen, Gründung einer Firma, Finanzierung, Versicherung, Management, Personalbeschaffung, Marketing, Messe, Außenhandel, Auftragsabwicklung, Umwelt, Europäische Union, Globalisierung, E-Commerce, Interkulturelle Beziehungen.