Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
DAAD – stipendia 2016

Související stránky

Milé studentky, milí studenti,

i pro rok 2016 připravila Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabídku stipendijních pobytů. Následující text Vám poskytne informace i důležité odkazy týkající se výběru vhodného stipendijního pobytu, způsobu podání přihlášky a možnosti zúčastnit se rozřazovacího jazykového testu.

 

Termín podání přihlášek:
do 15. listopadu (u většiny programů)

Místo podání přihlášek:
dle vybraného stipendijního programu – on-line přes portál DAAD elektronicky a papírově u Akademické informační agentury AIA

Akademická informační agentura (AIA)
Dům zahraniční spolupráce MŠMT
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Karla Benešová
tel.: 221 850 504
e-mail: aia@dzs.cz

Podrobná nabídka a specifikace termínů:
viz informace na www.daad.cz a www.daad.de

Další informace v německém jazyce:
– Databáze stipendií DAAD (Stipendiendatenbank): www.funding-guide.de
– Formuláře ke stažení: www.daad.de/de/form
– Ostatní informace: www.daad.de/laenderinformationen/tschechischerepublik/de/

Další informace v českém jazyce:
– www.dzs.cz – Programy – Akademická informační agentura
– www.daad.cz v sekci Stipendia

 

Stipendia

 

Stipendia umožňující účast na letním kurzu

Do letních kurzů pořádaných na německých vysokých školách se mohou hlásit studenti všech vědních oborů, kteří budou v době podání    žádosti ve druhém nebo vyšším ročníku bakalářského a magisterského studia, nebo v navazujícím magisterském studiu. Minimální věk uchazečů je 18 let. Stipendium je určeno studentům, kteří ještě neabsolvovali žádný delší studijní pobyt v některé z německy mluvících zemí.
Délka stipendia: 3–4 týdny
Výše stipendia: 850 eur plus další příspěvky
Termín a místo podání přihlášky: do 1. prosince elektronicky on-line v portálu DAAD a papírově v ČR

 

 

Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů

Stipendium nabízí studentům možnost absolvovat na některé z německých vysokých škol ucelené nástavbové či navazující magisterské studium a získat německý titul „Master“ nebo jiný vysokoškolský diplom. Stipendium podporuje také 1 rok studia na německé vysoké škole v rámci nástavbového studia v ČR. Hlásit se mohou absolventi všech vědních oborů, kteří budou mít nejpozději v době nástupu na stipendium ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalář, magistr, inženýr). Studenti, kteří v době odevzdání žádosti pobývají na území Německa déle než 15 měsíců, se o toto stipendium ucházet nemohou. Potvrzení německé vysoké školy o přijetí na vybraný studijní obor (Zulassung) musí být buď přiloženo k přihlášce, nebo předloženo organizaci DAAD nejpozději před nástupem na stipendium.
Délka stipendia: 10 měsíců (od 1. 10.) až 24 měsíců
Výše stipendia: 750 eur plus další příspěvky
Termín a místo podání přihlášky: do 15. listopadu on-line přes portál DAAD a papírově v ČR

 

 

Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce

Tato stipendia umožňují doktorandům a mladým vědcům absolvovat výzkumný nebo vzdělávací pobyt na německé vysoké škole. O toto stipendium se mohou ucházet absolventi vysokých škol, případně studenti posledních ročníků. K žádosti o stipendium je třeba přiložit mimo jiné písemné potvrzení německého profesora, že povede práci studenta, popř. zvací dopis přijímací instituce a podrobný popis výzkumného projektu nebo studijního záměru a pracovní plán pobytu. Studenti, kteří v době odevzdání žádosti pobývají na území Německa déle než 15 měsíců, se o toto stipendium ucházet nemohou. Další informace: www.daad.de – Infos für Ausländer – Stipendien finden
Délka stipendia: 1–6 měsíců, 7–10 měsíců, 3–4 roky
Výše stipendia: 750 až 1 000 eur plus další příspěvky
Termín a místo podání přihlášky: do 15. listopadu on-line přes portál DAAD a papírově v ČR

 

 

Program podpory společných projektů (PPP program)

Cílem programu je podpora spolupráce mezi výzkumnými skupinami z České republiky a Německa. Velký důraz je kladen na podporu studijních pobytů mladých doktorandů a postdoktorandů působících v rámci vědecké spolupráce. Program je určen uchazečům ze všech vědních oborů. V rámci programu jsou financovány náklady spojené s cestou a pobytem realizovaným za účelem spolupráce českých a německých vědeckých týmů. Délka podpory projektu je dva roky.
Bližší informace k tomuto programu: www.daad.de/ppp, www.daad.de – Infos für Hochschulen – Projektförderung – PPP Tschechien

 

Informace ke všem typům DAAD-stipendií poskytuje:

DAAD – Informační centrum Praha, c/o Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 931 182, fax: +420 224 931 183, e-mail: info@daad.cz, www.facebook.com/daadceskarepublika, www.daad.cz

 

Rozřazovací testy

Jako doklad znalostí němčiny může uchazeč o stipendium předložit test onDaF. Absolvování testu je bezplatné. Podobný test si mohou uchazeči předem vyzkoušet na internetových stránkách www.deutsch-als-fremdsprache.de (vlevo v nabídce: ‚Deutschtest‘) a na www.ondaf.de (Beispieltest – test nanečisto z NJ i AJ)

Testy onDaF (rozřazovací test z němčiny) lze v Praze lze každoročně absolvovat v několika termínech v měsíci listopadu. Uchazeče o stipendia DAAD, kteří musí jazykový test v Praze z důvodu dřívější uzávěrky absolvovat již v říjnu, prosíme, aby se telefonicky či e-mailem domluvili s pracovníky IC DAAD Praha.
Registrace: E-mailovou žádost o TAN pro Prahu zasílejte na adresu pouze JEDNOU – buďte trpěliví a vyčkejte prosím na odpověď. POZOR – adresa ondaf.praha@daad.cz je určena pouze pro přidělování číselného kódu TAN. Jakékoli další dotazy týkající se stipendií DAAD prosím směřujte na info@daad.cz.

 

Termíny testů onDaF v Praze v podzimním období 2015:

den datum čas místo konání typ testu
čtvrtek 5. 11. 2015 16:25 Deutsche Schule Prag, Schwarzenberská 1, Praha 5, počítačová učebna onDaF – němčina
pondělí 9. 11. 2015 16:25 Deutsche Schule Prag, Schwarzenberská 1, Praha 5, počítačová učebna onDaF – němčina
čtvrtek 12. 11. 2015 16:25 Deutsche Schule Prag, Schwarzenberská 1, Praha 5, počítačová učebna onDaF – němčina
pondělí 23. 11. 2015 16:25 a 17:30 Deutsche Schule Prag, Schwarzenberská 1, Praha 5, počítačová učebna onDaF – němčina
úterý 24. 11. 2015 16:25 a 17:30 Deutsche Schule Prag, Schwarzenberská 1, Praha 5, počítačová učebna onDaF – němčina
čtvrtek 26. 11. 2015 16:25 a 17:30 Deutsche Schule Prag, Schwarzenberská 1, Praha 5, počítačová učebna onDaF – němčina

 

S přátelským pozdravem a přáním úspěchu při případném výběrovém řízení,

Jaroslav Březina