Poplatek za vyplnění formuláře

Součástí žádosti o stipendium je pedagogem vyplněný, podepsaný a orazítkovaný formulář – Gutachten.

Za tento úkon KNJ  účtuje administrativní poplatek ve výši 300 Kč.

Student od vyučujícího obdrží vyplněný formulář s číslem účtu a variabilním symbolem.

Platbu je nutno doložit: při zaplacení částky vkladem předloží student (od spořitelny) potvrzení o zaplacení, při platbě převodem musí předložit část výpisu s převedenou částkou.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague