Písemná státní zkouška červen 2013

Písemná státní zkouška z předmětu „Komerční jazyky“ (2NJ501) se koná dne 4. června 2013 (úterý) v čase 9:00 – 12:00 hodin v místnosti SB327. Slovníky s sebou. NE v elektronické podobě.

Přihlášky na písemnou zkoušku přijímá  p. Patricie Parschová, sekretariát KROJ (NB280a). Na společnou ústní zkoušku s KAJ a KROJ se studenti přihlašují v ISISu.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague