Přípravné kurzy z němčiny k přijímacím zkouškám

 

2017/2018

Rozsah kurzu Termín konání
              Cena
         32 hodin STŘEDA

18.10.2017 – 07.02.2018

17:30 -19:00 hod.

místnost 332 SB

(Žižkov, stará   budova)

2.305,-Kč
         32 hodin SOBOTA

21.10.2017 – 03.02.2018

13.30 – 16.45 hod.

místnost 209 JM

(Jižní Město)

2.305,-Kč

 Výuka bude probíhat :

VŠE Praha, nám. W. Churchilla 4,   Praha 3 – Žižkov

 

VŠE Praha, Ekonomická 957, Praha 4 – Jižní Město

(Dopravní spojení: Metro C – stanice Chodov, pak autobus č. 177 nebo 197 do stanice Volha)

 

Přihlašování do kurzů: pouze elektronicky na  e-mailové adrese niklesov@vse.cz

Uveďte prosím :

Pokyny k platbě budou uvedeny v přihlášce.

 

 

Bližší informace:

telefon: 224 095 223 sekretariát KNJ

224 095 213   PhDr. Dana Niklesová, Ph.D.

garant PK němčiny VŠE Praha

niklesov@vse.cz

Upozornění:

Pouze tyto přípravné kurzy z německého jazyka mají požadovaný odborný kredit garantovaný katedrou KNJ VŠE v Praze a lze je rovněž doporučit jako vhodnou přípravu k maturitní zkoušce z němčiny.

 


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague