Přípravné kurzy z němčiny k přijímacím zkouškám

VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE DO PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ NĚMČINY PŘIHLÁSILO MÁLO ZÁJEMCŮ, NEBUDEME NA PODZIM 2017 ŽÁDNÝ KURZ OTEVÍRAT.

 

VYPISUJEME NOVÝ KURZ NA LEDEN 2018:


Rozsah kurzu Termín konání Cena
         32 hodin SOBOTA

06.01. – 14.04.2018

13.30 – 16.45 hod.

místnost 209 JM

(Jižní Město)

2.305,-Kč

 Výuka bude probíhat :

VŠE Praha, Ekonomická 957, Praha 4 – Jižní Město

(Dopravní spojení: Metro C – stanice Chodov, pak autobus č. 177 nebo 197 do stanice Volha)

 

Přihlašování do kurzů: pouze elektronicky na  e-mailové adrese niklesov@vse.cz

Uveďte prosím :

Pokyny k platbě budou uvedeny v přihlášce.

 

 

Bližší informace:

telefon: 224 095 223 sekretariát KNJ

224 095 213   PhDr. Dana Niklesová, Ph.D.

garant PK němčiny VŠE Praha

niklesov@vse.cz

Upozornění:

Pouze tyto přípravné kurzy z německého jazyka mají požadovaný odborný kredit garantovaný katedrou KNJ VŠE v Praze a lze je rovněž doporučit jako vhodnou přípravu k maturitní zkoušce z němčiny.

 


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague