Pro studenty ostatních fakult

Nabízíme řadu kurzů od začátečníků (2NJ 101) až po úroveň B1/B2 (2NJ 108).  Liché kurzy 2NJ 101, 103, 105 a 107 jsou zakončeny  zápočtem, sudé kurzy 2NJ 102, 104, 106 a 108 jsou zakončeny zkouškou.

Všechny kurzy najdete pod fakultně volitelnými.

2NJ 102 – zkouška na úrovni A1

2NJ 104 – zkouška na úrovni A2

2NJ 106 – zkouška na úrovni B1

2NJ 108 – zkouška na úrovni B1/B2

 

Pro studenty úrovně B2 a výše  doporučujeme kurzy  hospodářské němčiny 2NJ 201-204 (viz „Pro studenty FMV“).

 

Rozřazovací testy do kurzů 2NJ 102 – 108:

Pro zvolení vhodného kurzu můžete využít rozřazovací testy, dostupné v InSIS:

eLearning  „Elektronické studijní materiály“ (Němčina – rozřazovací testy – prohlížet oporu).

Pro objektivní posouzení Vaší úrovně je nutno vykonat celý rozřazovací test včetně poslechu! Délka trvání cca 20-30 min. Získaný počet bodů je vodítkem pro volbu vhodného kurzu.