Přípravné kurzy B2, C1

Informace o přípravných kurzech ke zkouškám Goethe Zertifikat  B2 a C1

Katedra německého jazyka nabízí od LS 2014/15 přípravné kurzy pro jazykové certifikáty Goethe Zertifikat  B2 a C1. Jazykové certifikáty mají praktický význam pro každého, kdo uvažuje o studiu či práci v německy mluvících zemích nebo se bude ucházet o zaměstnání v německých, rakouských či švýcarských společnostech a institucích.

Tříkreditové přípravné kurzy budou zakončeny zápočtem. V případě nedostatku kreditů budou mít studenti možnost si kredity v rámci mimořádného studia zakoupit (3 x 800 Kč).

Předpokladem pro vstup do přípravného kurzu jsou znalosti německého jazyka na jazykové úrovni, odpovídající úrovni certifikátu, o který bude student usilovat. Jazykovou úroveň podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) lze ověřit mj. na webové stránce:

http://nemcina-testy.onlinejazyky.cz/

Bližší informace

Bližší informace o Goethe-Zertifikat  B2 a C1 a charakteristice jednotlivých jazykových úrovní podle SERR naleznete na webových stránkách Goethe-Institutu  www.goethe.de

Případné další informace poskytnou:

PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D.     Jaroslav.Brezina@vse.cz

PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D.  Lenka.Kalouskova@vse.cz