Profil katedry

Katedra nabízí širokou škálu jazykových kurzů všech úrovní, počínaje kurzy pro začátečníky až po úzce specializované odborné kurzy. Stěžejní činnost katedry spočívá ve výuce hospodářského jazyka. Na katedře německého jazyka se vyučuje také švédština. Katedra nabízí přípravné kurzy a mezinárodní zkoušky Goethe Zertifikat B2 a C1.

Učitelé katedry jsou odborníky v oblasti německého hospodářského jazyka a autory řady skript, zejména pro výuku odborného jazyka, dále cvičebnic a celostátních učebnic obecné i odborné němčiny pro téměř všechny typy škol. Svou publikační i překladatelskou činností poskytují servis různým vzdělávacím institucím.