Zkouška B2, C1

Samotná zkouška Zertifikat B2 a C1 se bude konat na VŠE ve spolupráci s Goethe Institutem.  Zkouška je zpoplatněna (cena: B2  4000 Kč, C1 4500 Kč) – studenti FMV budou moci požádat děkanát fakulty o finanční příspěvek.

Na všechny uvedené certifikáty poskytuje FMV svým studentům motivační příspěvek ze stipendijního fondu, a to obvykle ve výši 2 000 Kč

Žádost o příspěvek se vyřizuje prostřednictvím katedry, která zkoušky organizuje.

Bližší informace o zkoušce Goethe-Zertifikat B2 a C1 a charakteristice jednotlivých jazykových úrovní podle Společného evropského referenčního rámce naleznete na webových stránkách Goethe-Institutu: 

http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lrn/prf/csindex.htm