Zkouška B2, C1

Zatímco přípravné kurzy je možné absolvovat zdarma v rámci studia na VŠE, zkoušku Goethe Zertifikat B2 a C1 lze skládat pouze v Goethe-Institutu (GI). Bližší údaje o termínech a přihlášce naleznete na stránkách GI:  Termíny zkoušek a přihlášky na GI

Zkouška je zpoplatněna (cena: B2  4000 Kč, C1 4500 Kč). Studentky a studenti FMV mohou prostřednictvím Katedry německého jazyka žádat děkanát FMV o motivační finanční příspěvek, a to na základě doložené přihlášky a dokladu o zaplacení zkoušky. Žádost vyřizuje sekretářka katedry Patricie Parschová: patricie.parschova@vse.cz

Bližší informace o zkoušce Goethe-Zertifikat B2 a C1 a charakteristice jednotlivých jazykových úrovní podle Společného evropského referenčního rámce naleznete na webových stránkách Goethe-Institutu: 

Goethe Institut Prag