Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Přípravný kurz k příjímací zkoušce z němčiny ONLINE

Kurz je cíleně zaměřen na procvičení vybraných  gramatických a lexikálních jevů a struktur, které jsou testovány při přijímací zkoušce (úroveň B1-B2). Výuku vedou zkušení vyučující katedry němčiny VŠE, takže lze garantovat její odbornou úroveň ve vztahu k nárokům a požadavkům přijímací zkoušky. Během kurzu si účastník zároveň zopakuje a upevní důležité znalosti i pro složení maturity z němčiny.

Katedra němčiny vám nabízí:
  • online výuku z domova na platformě Microsoft Teams (přístup bude poskytnut po ukončení registrací)
  • rozsah výuky 26 hodin (13 x 90 minut)
  • termíny k výběru:

                                              čtvrtek 16:30 – 18:00   (kurz PKNJ)   kurz zrušen pro malý zájem

                                              čtvrtek 18:30 – 20:00   (kurzu PKNJ1)

  • pravidelně každý týden 20. 1. – 21. 4. 2022  (kromě 14. 4.)
  • cena kurzu: 2900,- Kč (včetně veškerých studijních materiálů)

! Při registraci volíte:

  • PROGRAM   K-FMV-PK  Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
  • KURZ             Přípravný kurz německý jazyk
  • Zájemci  o výuku  16:30 – 18:00 se hlásí na kurz PKNJ  kurz zrušen pro malý zájem
  • Zájemci o výuku 18:30 – 20:00 se hlásí na kurz PKNJ1

Přihlášky a registrace elektronicky od 15. 11. do 17. 1. 2022, 23:59  zde:  Přihláška a instrukce k vyplnění

 

 

Kontakt a info: Patricie Parschová  patricie.parschova@vse.cz