Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Přípravný kurz k příjímací zkoušce z němčiny ONLINE

Kurz je cíleně zaměřen na procvičení vybraných  gramatických a lexikálních jevů a struktur, které jsou testovány při přijímací zkoušce (úroveň B1-B2). Výuku vedou zkušení vyučující katedry němčiny VŠE, takže lze garantovat její odbornou úroveň ve vztahu k nárokům a požadavkům přijímací zkoušky. Během kurzu si účastník zároveň zopakuje a upevní důležité znalosti i pro složení maturity z němčiny.

Katedra němčiny vám nabízí:
  • online výuku z domova na platformě Microsoft Teams (přístup bude poskytnut po ukončení registrací)
  • rozsah výuky 26 hodin (13 x 90 minut)
  • termín:  pondělí 16:30 – 18:00  pravidelně  od 1.2. – 3.5. 2021  (kromě velikonočního pondělí)
  • cena kurzu: 2900,- Kč (včetně veškerých studijních materiálů)

! Při registraci volíte:

  • PROGRAM   K-FMV-PK  Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
  • KURZ             Přípravný kurz německý jazyk

Přihlášky a registrace elektronicky do 25.1. 2021 zde:  Přihláška a instrukce k vyplnění

 

Kontakt a info: Patricie Parschová  patricie.parschova@vse.cz