Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Katedra německého jazyka (KNJ) vznikla v roce 1990 rozdělením tehdejší katedry neslovanských jazyků na katedru anglického jazyka, katedru německého jazyka a katedru románských jazyků. V současné době nabízí širokou škálu jazykových kurzů všech úrovní, počínaje kurzy pro začátečníky až po úzce specializované odborné kurzy. Stěžejní činnost katedry spočívá ve výuce hospodářského jazyka. Na katedře německého jazyka se vyučuje také švédština.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 098 323

Významné publikace

obchodujeme_nemecky Fachsprache