2NJ 201 – 204

Přístup k opakovacím testům 2NJ 201 – 204
1/ V portálu studenta v horní navigaci kliknout na odkaz „E-osnovy předmětů“.
2/ Vybrat osnovu „Opakovací testy 2NJ201-204“ v řádku studovaného předmětu.
3/ Kliknout na odkaz „Online podpora“.
4/ V obsahu vybrat test.

 

201 Fawi Schubert online neu 2018

L  1 Präpositionen Lokalangaben

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_lokalangaben1.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_lokalangaben2.htm

L 1 Artikel und Pronomen – Endungen (Surfen am Arbeitsplatz)

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap2_endungen.htm

L 1 Deklination

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_deklination-adjektive1.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_deklination-nomen1.htm

L 2 Partizip I oder II

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_partizipien1.htm

L 3 Produkte und Wünsche – Relativsatz

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap4_relativpronomen.htm

L 3 Relativpronomen

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_c1/c1_relativpronomen1.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg09_04.htm

L 5 Konditionalangaben

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_konditionalangaben1.htm

L 9 Deklination

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_deklination-adjektive1.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_deklination-nomen1.htm

L 9 Endungen der Artikel und Adjektive

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_c1/c1_adjektive1.htm

 

212 Fawi Schubert online neu

212 Schubert online 2018

L 7 erweiterte Patizipien

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erweiterte-partizipien1.htm

L 7 Partizip I

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg12_01.htm

L 8 Passiv

Es ist Schade, dass…

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_passiv1.htm

L 8 Bank Wortschatz

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg06_04.htm

L 12 Passiv

Film

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap3_passiv.htm

L 16 Präpositionen

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap3_praepositionen.htm

L 16 Werbung – Adjektive

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap4_adjektive.htm

L 16 Präpositionen

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_c1/c1_praepositionen3.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_c1/c1_praepositionen4.htm

L 17 um – weil – damit?

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap5_nebensaetze.htm

 

203 Fawi Schubert online neu

L 19 Partizip I oder II

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_partizipien1.htm

L 19 Passiv mit Modalverb

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap3_passiv.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg09_09.htm

L 21 Kausalangaben (wegen, aufgrund…)

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_kausalangaben1.htm

L 21 Konsekutivangaben (infolge)

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_konsekutivangaben1.htm

L 22 Nomen-Verb-Verbindung

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_c1/c1_nomen-verb1.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_c1/c1_nomen-verb2.htm

L 22 Konjunktiv II

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_konjunktiv-zwei2.htm

L 22  Nomen-Verb-Verbindung

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_c1/c1_nomen-verb1.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_c1/c1_nomen-verb2.htm

 

204 Fawi Schubert online neu

L 23 opakování  Artikel und Pronomen – Endungen (Surfen am Arbeitsplatz)

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap2_endungen.htm

L 23 Deklination

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_deklination-adjektive1.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_deklination-nomen1.htm

L 23 Konzessivangaben – trotz / obwohl

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_konzessivangaben1.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_konzessivangaben2.htm

L 24 Passiv mit Modalverb (Film drehen)

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap3_passiv.htm

L 24 Adjektiv –bar

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_passiversatz1.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg06_05.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg07_11.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_c1/c1_passiv2.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg08_08.htm

L 24 Konj II Vergangenheit

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_konjunktiv-zwei2.htm

L 24  Partizip I oder II

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_partizipien1.htm

 

L 27 indem

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_modalangaben1.htm

 

opakování před zkouškou

opakování Verben auf –ieren

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_c1/xman_03.htm

opakování Modalverben

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_modalverben1.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_vergangenheit-verben1.htm

opakování unreglemäßige Verben

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_vergangenheit-verben2.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_vergangenheit-verben3.htm

opakování Verben mit Präpositionalobjekt

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_praepositionales-objekt1.htm

opakování Wortschatz Lückentext

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_c1/c1_wortschatz4.htm

opakování Verben mit direktem Kasus

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_direkter-kasus1.htm

 

Testované soubory koncepčně navrhla a tematicky utřídila PhDr.  Dana Drmlová.