Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Katedra německého jazyka (KNJ) vznikla v roce 1990 rozdělením tehdejší katedry neslovanských jazyků na katedru anglického jazyka, katedru německého jazyka a katedru románských jazyků. V současné době nabízí širokou škálu jazykových kurzů všech úrovní, počínaje kurzy pro začátečníky až po úzce specializované odborné kurzy. Stěžejní činnost katedry spočívá ve výuce hospodářského jazyka. Na katedře německého jazyka se vyučuje také švédština.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 098 323

Písemná státní zkouška z VS Komerční jazyky

Písemná státní zkouška z vedlejší specializace Komerční jazyky – Komerční němčina (2NJ501) se koná    25. ledna 2016 od 9:00 do 12:00 hodin v místnosti 227 SB.

Přihlášky na písemnou státní zkoušku přijímá paní Patricie Parschová po splnění všech povinností potvrzených studijní referentkou. Na společnou ústní zkoušku s KAJ a KROJ se studenti přihlašují v ISISu.